Interzero je objavil najnovejšo študijo „resurces SAVED by recycling“

Dokazi so jasni: krožno gospodarstvo je dobro za okolje.

+++ Po podatkih iz študije iz leta 2021 so rešitve Interzero s krožno zanko zmanjšale 1 milijon ton emisij toplogrednih plinov, hkrati pa prihranile 12,5 milijona ton primarnih virov. Izognili smo se 199 milijonom evrov stroškov za okoljsko škodo.

+++ Interzero predstavlja podatke iz nove študije Fraunhoferjevega inštituta za okolje, varnost in energetsko tehnologijo UMSICHT ​​na K 2022, sejmu plastike in gume v Berlinu/Kölnu. Interzero, kot vodilni evropski ponudnik storitev krožnega gospodarstva, si vsako leto zastavi isto vprašanje: katerim vrstam okoljske škode se naše rešitve dejansko izognejo za stranke in kako to ustvarja potencialne prihranke za družbo? Študija »resources SAVED by recikliranje«, ki jo je danes objavil Fraunhofer UMSICHT, ponovno dokazuje očiten pozitiven učinek. Leta 2021 je Interzero dosegel nekaj pomembnih okoljskih mejnikov. Z upravljanjem skupno 1,8 milijona ton materiala v zanki je družbi Interzero in njenim naročnikom v letu 2021 uspelo prihraniti približno 12,5 milijona ton primarnih virov, hkrati pa zmanjšati emisije toplogrednih plinov za približno milijon ton. Brez prizadevanj družbe Interzero bi stroški okoljske škode, povezane s podnebjem, znašali 199 milijonov evrov (z uporabo metod izračuna stroškov nemške zvezne agencije za okolje). Primarni viri, prihranjeni letos, so enakovredni 5.227 popolnoma odraslim drevesom sekvoje. Predsednik in delničar Interzero dr. Axel Schweitzer: „Vročina, suša, poplave, bolezni in lakota – posledice podnebnih sprememb in prekomernega izkoriščanja naravnega okolja se zdaj vedno bolj čutijo po vsem svetu.“ Vsako leto s pomočjo te študije ocenimo rezultate prizadevanj, ki jih vlagamo skupaj z našimi strankami in partnerji. Z objavo študije pa želimo poudariti tudi učinkovitost zaprtega upravljanja virov kot ekološkega in ekonomskega orodja za boj proti katastrofalnemu okoljskemu obnašanju človeštva in podnebnim spremembam. Krožno gospodarstvo ponuja ogromno priložnosti, ki jih ne smemo izgubiti izpred oči, še posebej glede na napeto situacijo v Evropi in s tem povezano rast cen energije. Vse podrobnosti trenutne študije bodo objavljene na K 2022, ki bo potekal od 19. do 26. oktobra v Düsseldorfu. Na tem dogodku, največjem svetovnem sejmu za plastiko in gumo, bodo strokovnjaki Interzero Plastics Recycling predstavili inovativne tehnologije in storitve za recikliranje plastike ter pojasnili okoljske prednosti recikliranja pred primarno proizvodnjo. Po izračunih raziskovalcev Fraunhoferjevega inštituta uporaba Interzerove reciklirane plastike „Prociclen“ zmanjša podnebju škodljive emisije za 56 odstotkov v primerjavi z uporabo primarne plastike, izdelane iz surove nafte. Interzero že vrsto let sodeluje s podjetjem Fraunhofer UMSICHT ​​za izdelavo znanstvenih ocen prihrankov, doseženih z lastnimi dejavnostmi zaprtega kroga. Podjetje je tudi nedavno komunikacijsko kampanjo temeljilo na izračunih Fraunhoferjevih strokovnjakov. Pod imenom „En svet. Zero Waste. Let’s #MoveTheDate‘ Interzero opozarja na ohranjanje naravnih virov. Po metodah, ki jih uporablja Global Footprint Network, Interzero vrne planetu 10-krat več regenerativne zmogljivosti za ustvarjanje vrednosti v vrednosti enega evra, kot jo svetovna skupnost odnese za isti evro. Izraženo v smislu časa, Interzero „premakne uro nazaj“ na Dan prekoračitve Zemlje – že dosežen 28. julija 2022 – za 4 minute in 20 sekund ali za 2 uri in 20 minut, če štejemo samo v Nemčiji. Dr. Axel Schweitzer: »Čeprav se to število ur in minut na prvi pogled morda zdi nepomembno, kaže, da lahko tudi poslovna praksa srednje velikega podjetja, kot je Interzero, naredi razliko v svetovnem merilu in nas motivira, da nadaljujemo delo v prihodnost. Vse v našem neposrednem omrežju želimo spodbuditi, da prispevajo k trajnostnemu gospodarstvu zaprtega kroga in pomagajo ustaviti vedno večje izkoriščanje našega planeta.

Poglejte naš video o študiji


Izšla je Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži

+++16. septembra je bila s strani vlade Slovenije izdana Uredba o spremembi uredbe o embalaži, ki definira, da se deleži odpadne embalaže za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej.

 

16. septembra je bila s strani vlade Slovenije izdana Uredba o spremembi uredbe o embalaži, ki definira, da se deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej.

 

„Deleži odpadne embalaže se za posamezno trimesečje za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo izračunajo za vsako skupino embalažnega materiala posebej z uporabo naslednje enačbe:

 

WQ (DROEx,emb.mat.x) = mQ (DROEx,emb.mat.x) / mQ (emb.mat.x),

 

pri čemer je:

 

– WQ (DROEx,emb.mat.x): delež odpadne embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala za posamezno družbo za ravnanje z odpadno embalažo za posamezno trimesečje;

 

– mQ (DROEx,emb.mat.x): masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero je posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo sporočila podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju;

 

– mQ (emb.mat.x): skupna masa embalaže iz posamezne skupine embalažnega materiala, za katero so vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo skupaj sporočile podatke o dajanju na trg v RS v posameznem trimesečju.

 

Spremenjena 3. točka Priloge 4 uredbe se prvič uporabi za izračun deležev odpadne embalaže za oktober, november in december 2022, pri čemer se pri izračunu deležev odpadne embalaže za četrto trimesečje leta 2022 izravnalnemu deležu odpadne embalaže prišteje tudi izravnalni delež odpadne embalaže za tretje trimesečje leta 2022.“

 

Več o novi uredbi si lahko preberete na povezavi: Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

 

Vir: Uradni list, 2022-01-2819


Interzero in Alba Berlin – nova skupina čestita novim, starim mojstrom

+++ 11. naslov prvakov za berlinske albatrose Berlin/Köln.

Že v tekoči sezoni se je dalo na nek način napovedovati, zdaj pa je lepa realnost: košarkarska ekipa ALBA BERLIN je že enajstič postala nemški košarkarski prvak. Interzero, novoustanovljena skupina podjetij krožnega gospodarstva, ki ji pripada glavni pokrovitelj in okoljski partner Interseroh+, jim čestita za tretjo zmago v prvenstvu zapored. »Doslej nam je poleg ostalih naslovov uspelo doživeti 11 skupnih pokalnih in 11 prvenstvenih zmag. A vsaka zmaga in vsako prvenstvo je nekaj posebnega. Zato se želim v imenu Interzero zahvaliti celotni ALBA BERLIN. košarkarski ekipi in navijačem za to ponovno odlično sezono 2021/22. Dejstvo, da smo v istem tednu predstavili novo ime skupine Interzero in da je ALBA BERLIN postala prvak Nemčije, je dober znak za naše novo podjetje,« pravi dr. Axel Schweizer, delničar družbe Interzero in član nadzornega sveta družbe ALBA BERLIN. Trajnost povezuje Ime Interzero Group, ki je nastalo s takojšnjim izstopom iz skupine ALBA Group, pomeni pa inovativno, trajnostno in uporabniku prijazno recikliranje in upravljanje recikliranja. Vizija podjetja Interzero je svet brez odpadkov. V tem kontekstu so zaposleni in vodje skupine podjetij še posebej ponosni, da je Albatrosovo sponzorstvo namenjeno klubu, ki želi do leta 2025 postati najbolj trajnosten košarkarski klub v Evropi in se temu primerno vidi kot aktiven družbeni akter. s trajnostnimi cilji ZN, ki so pomembni za povezavo. Razglašeni cilj združenja je podpora fizično in duševno aktivnim državljanom, ki bodo pomagali oblikovati svet danes in jutri.“ Zaradi tega odprtega pristopa in širokega sodelovanja niso le najboljši bundesligaši v ALBA BERLINU, ampak tudi bundesligaši in ekipe v drugih razredih.

Košarka ponuja strategije uspeha za podjetja

Schweizer poudarja, da je uspeh mogoče doseči le v športu, pa tudi v poslu, z drzno vizijo, vztrajnostjo in predvsem timskim delom. Košarka s svojo hitro igro in dovršenimi pravili je tudi v tem pogledu posebej zahtevna in je dober zgled zaposlenim in vodjem. To se ujema z daljnosežno vizijo Interzero o svetu brez odpadkov. Prav tako se mora skupina podjetij agilno premikati na včasih zelo reguliranih, danes pa izjemno dinamičnih trgih. Zato sta Interzero in ALBA BERLIN odlična partnerja. „Naš športni uspeh je rezultat močnega koncepta za mlade talente in dolgoročnih, stabilnih partnerstev. Interzero nam daje tudi dragocene impulze v smeri okoljske trajnosti in nas spremlja v mednarodni usmerjenosti naših programov,“ komentira Marco Baldi, generalni direktor ALBA BERLIN. Interzero bo v prihodnji sezoni glavni sponzor in okoljski partner. Povezave je treba razširiti s posebnim sklicevanjem na idejo trajnosti.

Priloženo fotografijo lahko prosto uporabljate pod virom „Interzero“.


Lindt & Sprüngli pri optimizaciji trajnostne embalaže sodeluje z Interseroh+

Podjetje Lindt & Sprüngli, svetovni ponudnik švicarske čokolade, se je odločilo razviti možnost recikliranja in učinkovitosti surovin svoje embalaže. Interseroh+ jih kot kompetenten ponudnik storitev podpira pri doseganju specifičnih trajnostnih ciljev za embalažo. Rešitev »Made for Recycling« zagotavlja neodvisno analizo in priznan standard za certificiranje.

 

Köln. Do leta 2025 namerava Lindt & Sprüngli zagotoviti možnost recikliranja ali ponovne uporabe za vso svojo embalažo, odpraviti uporabo plastike, ki je ni mogoče reciklirati in zmanjšati skupno porabo nove plastike za 20 odstotkov. V ta namen vodilni ponudnik vrhunske čokolade na področju trajnostne optimizacije svoje embalaže sodeluje s strokovnim ponudnikom okoljskih storitev Interseroh+. Interseroh+ na podlagi standarda “Made for Recycling” podpira učinkovito izvajanje optimizacije embalaže v projektu “Lindt & Sprüngli Packaging Commitments” po vsem svetu.

 

Axel König, vodja korporativne pobude za trajnostno embalažo pri Lindt & Sprüngli, pojasnjuje: „Strokovna podpora podjetja Interseroh+ bo podjetju Lindt & Sprüngli pomagala doseči naših pet zavez za trajnostno embalažo, s čemer bomo podprli krožno gospodarstvo.“

 

»Veseli nas, da lahko podpremo Lindt & Sprüngli pri tem projektu doseganja trajnostne embalaže. Naši strokovnjaki imajo inovativna orodja in potrebno znanje ter izkušnje za doseganje konceptov embalaže z največjimi možnimi stopnjami recikliranja in visoko stopnjo učinkovitosti surovin – za vse možne tržne pogoje in izdelke. Zelo smo veseli, da lahko podpiramo vodilna podjetja, kot je Lindt & Sprüngli,« pravi Markus Müller-Drexel, predsednik izvršnega odbora Interseroh+ GmbH.

 

Interseroh+ svojim strankam zagotavlja prilagojene rešitve v okviru strokovnega partnerstva na poti do reciklirane in trajnostne embalaže. Dolgoročno sodelovanje vključuje kontinuirano svetovanje po vsem svetu – med drugim v ZDA, Franciji, Italiji in regiji DACH. Naše strokovne delavnice vam nudijo specifično znanje o temah, kot so uporaba recikliranih materialov in papirne embalaže.

 

Za hitro in enostavno oceno možnosti recikliranja embalaže Lindt & Sprüngli uporablja spletno orodje »Check for Recycling«. Za podrobnejšo analizo priskočijo na pomoč mednarodno izkušeni strokovnjaki “Made for Recycling”. Storitev je s svojo metodo znanstvenega ocenjevanja razvil ponudnik okoljskih storitev Interseroh skupaj z okoljskim inštitutom bifa, potrdil pa jo je inštitut Fraunhofer za procesno tehniko in embalažo IVV. V internem kompetenčnem centru za reciklažo plastike Interseroh+ strokovnjaki ne ocenjujejo le materialov in dizajna embalaže, temveč tudi njeno praktično sortirno sposobnost in možnost recikliranja. Leta 2020 je laboratorij v Mariboru v Sloveniji prejel mednarodno akreditacijo (ISO/IEC 17025:2017) – kot edina v EU priznana raziskovalna ustanova, specializirana za razvoj in analizo reciklirane plastike.

 

O podjetju Lindt & Sprüngli:

 

Lindt & Sprüngli že več kot 175 let proizvaja eno najboljših čokolad na svetu. Tradicionalno švicarsko podjetje s koreninami v Zürichu je vodilno na področju vrhunske čokolade. Kakovostne čokolade Lindt & Sprüngli trenutno izdelujejo v 11 proizvodnih obratih podjetja v Evropi in ZDA. Izdelke prodaja 31 hčerinskih podjetij in podružnic, v približno 500 trgovinah v lasti podjetja in prek mreže več kot 100 neodvisnih distributerjev po vsem svetu. Z več kot 14.000 zaposlenimi je promet skupine Lindt & Sprüngli leta 2021 znašal 4,74 milijard €.


Ponovna uporaba je »in«: Interseroh in Burger King® začenjata skupni pilotni projekt ponovne uporabe

+++V šestmesečnem pilotnem projektu Interseroh in Burger King® lansirata lončke za večkratno uporabo v dvanajst restavracij Burger King® v Kölnu in Frechenu. Od 1. marca 2022 imajo kupci možnost, da kot alternativo embalaži za enkratno uporabo ob naročilu izberejo skodelice za pijačo za večkratno uporabo. Za izvedbo se uporablja kavcijski sistem, s katerim si lahko posodice za večkratno uporabo za tople in hladne napitke izposodite za en evro in jih vrnete v vse sodelujoče restavracije.

 

Z aktivno uporabo do 60.000 kozarcev, danih v obtok, je mogoče prihraniti na stotisoče kozarcev za enkratno uporabo. Interseroh kot dolgoletni ponudnik okoljskih storitev in storitev optimizacije ravnanja z odpadki Burger King® nenehno podpira pri cilju obvladovanja odpadkov z zmanjševanjem in recikliranjem plastike. Ugotovitve iz pilotnega projekta bodo uporabljene za razširitev sistema po vsej Nemčiji in razvoj nadaljnjih alternativ za ponovno uporabo. Cilj je do leta 2023 ponuditi možnosti za ponovno uporabo po vsej državi.

 

Interseroh s svojimi izkušnjami in nasveti ni le podpiral Burger Kinga® pri uvedbi sistema »looping«, temveč je med pilotnim obdobjem ponudnik okoljskih storitev prevzel vse korake za kroženje skodelic za ponovno uporabo. Po zbiranju uporabljenih kozarcev se le-ti očistijo v skladu z vsemi higienskimi standardi in nato dostavijo nazaj Burger Kingu® v ponovno uporabo.

„Preprečevanje nastajanja odpadkov je bistveni del trajnostne rabe virov,“ pravi generalni direktor Interseroha dr. Axel Schweitzer. „Veseli nas, da Burger King® obravnava to pomembno vprašanje in da ga lahko podpremo z našim dolgoletnim strokovnim znanjem in izkušnjami pri zapiranju proizvodnih ciklov. Skupni projekt z Burger King® se zelo dobro ujema z našo vizijo sveta brez odpadkov in uporabo skodelic za večkratno uporabo. Ker je večkratna uporaba boljša za okolje.“

Dodatne informacije o Interserohovih rešitvah za večkratno uporabo najdete na:

https://www.interzero.de/mehrweg