Oko 30% našeg otpada je papir.

Moguće je reciklirati sve vrste novina, kartona, papirnih i kartonskih kesa, papira za pisanje i papirne i kartonske ambalaže do 7 puta.

Reciklažom 1 tone kancelarijskog papira uštedeli smo 4.200 kV električne energije, 32.000 l vode, 74% manje zagađenja životne sredine i sačuvali smo 17 stabala.

Osnovne vrste i karakteristike otpadnog kartona i papira sa kojima se najčešće susrećemo:

  • Mešani papiri i karton (sortirani)
  • Mešavina papira različitog kvaliteta i kartona; sadrže najviše 40% novina i časopisa
  • Valoviti papir i karton iz supermarketa
  • Korišćena papirna i kartonska ambalaža koja sadrži najmanje 70% valovite ploče, ostatak su čvrste daske i papir za umotavanje
  • Stari valoviti kontejneri
  • Korišćene kutije i listovi valovitog kartona različitih karakteristika
  • Grafički papir za uklanjanje boja

Sortirani grafički papir iz domaćinstva, novina i časopisa, minimalno 40% svakog. Procenat papira i kartona koji se ne mogu reciklirati treba vremenom da se smanji na najviše 1,5%. Stvarni procenat će se dogovoriti između kupca i prodavca.

Kontakt

info@interzero.si