Sortiranje sirovina

Brzim odvajanjem otpada u različite kante povećavaju se mogućnosti za kasnije sortiranje i dobijanje najkvalitetnijih sirovina.

Procyclen

Bilo da je u rasutom stanju ili balirano, u Vašem magacinu ili isporučeno nama, uzimamo sledeće sirovine za sortiranje i sastavljamo individualnu ponudu za Vas:

  • mešana plastika za domaćinstvo (žuta kanta)
  • balirana / rasuti PET boce za sortiranje (providne / šarene / hemijske)
  • mešani HDPE – PP – PET – PS
  • mešana tvrda plastika

Kontakt

info@interzero.si