Resources saved by recycling: Reciklaža je dodata vrednost

Zajedno sa našim kupcima svake godine čuvamo prirodne resurse i aktivno štitimo klimu.

Renomirani Fraunhofer institut UMSICHT ​​redovno dokazuje pozitivne ekološke efekte ove posvećenosti

U okviru godišnje studije „resources SAVED by recycling“, Fraunhofer Institut UMSICHT ​​utvrđuje u kojoj meri usluge reciklaže ALBA Grupe rasterećuju životnu sredinu. Shodno tome, kompanije ALBA Grupe – uključujući Interzero – su samo u Nemačkoj, Austriji, Poljskoj i Sloveniji 2020. godine uštedele preko 28,8 miliona tona primarnih sirovina reciklirajući oko 4,8 miliona tona reciklažnih materijala. Istovremeno, ušteđeno je 3,5 miliona tona gasova staklene bašte. Ovo odgovara godišnjem pozitivnom efektu zaštite klime od oko 49 miliona stabala. Za studiju, Fraunhoferovi stručnjaci su pažljivo pogledali reciklažu materijalnih tokova metala, otpadne električne i elektronske opreme, papira/kartona, stakla, lagane ambalaže, plastike i drveta.

Smanjite transportne rute, ponovo koristite IT opremu

 

U drugoj studiji iz serije „SAVED resursi“, Fraunhofer-UMSICHT je ​​izračunao kako obrada i ponovna upotreba IT i komunikacionih uređaja koje organizuje Interzero utiče na resurse i klimu. Na primer, jednokratna obrada beležnice štedi oko 181 kilogram primarnih resursa i 154 kilograma gasova staklene bašte zbog produženog veka trajanja uređaja. Korišćenje Interzeroovog mobilnog centra za brojanje (MZZ) takođe štiti životnu sredinu: sa mobilnom uslugom brojanja za jednokratne boce za depozit direktno na licu mesta, kompanije više ne moraju da putuju na velike udaljenosti do stacionarnih centara za brojanje. „UŠTEĐENI resursi“ pokazuje da MZZ godišnje generiše toliko CO2 uštede koliko se mogu vezati skoro tri šumovita fudbalska terena.

Kontakt

info@interzero.si