Usluga zaposlenog na lokaciji klijenta

Interzero brine o sveobuhvatnom upravljanju otpadom na lokacijama gde nastaju velike količine otpada.

Vaši zaposleni ne treba da se bave otpadom, već vašim osnovnim poslom U vreme kada posao postaje skup, a kvalitetne zaposlene teško naći, izuzetno je važno vreme iskoristiti efikasno. Oslobađamo vas brige oko otpada, odvoza otpada i ambalaže i prateće dokumentacije. Naše zaposlene šaljemo na lokaciju ili radimo sa vašim zaposlenima po dogovorenim uslovima.

Moguće usluge:

  • Zaposleni Interzero na lokaciji klijenta
  • Razvrstavanje otpada na lokaciji klijenta
  • Instalacija opreme Interzero
  • Baliranje raznih vrsta otpada
  • Odvajanje korisnog otpada od komunalnog otpada
  • Sabijanje komunalnog otpada
  • Pojačana kontrola otpisa robe u prodavnicama
  • Upravljanje otpadnom dokumentacijom
  • Organizacija selidbe preko Interzero logistike

Klijent odlučuje da li će zadržati postojeće kolektore ili će Interzero preporučiti nove.

Koristi za klijenta

Usklađenost sa zakonom

Ušteda vremena vlastitih djelatnika

Ušteda prostora za upravljanje otpadom

Uštede na mašinama za otpad

Uštede i kontrola troškova u svakom trenutku