Aktualno

Svaki pojedinac od nas može dati svoj doprinos održivoj korporativnoj kulturi. Kao ambasadori održivosti, naši zaposlenici mogu predstaviti svoje vlastite ideje i održive projekte koji pridonose uspjehu naše tvrtke. Tim promovira ove inicijative kroz Interzero: održava kanale komunikacije otvorenim i pomaže nam razviti održivost kao kontinuirani proces.

example text

Viši projektni menadžer za razvoj poslovanja

Svaki pojedinac od nas može dati svoj doprinos održivoj korporativnoj kulturi. Kao ambasadori održivosti, naši zaposlenici mogu predstaviti svoje vlastite ideje i održive projekte koji pridonose uspjehu naše tvrtke. Tim promovira ove inicijative kroz Interzero: održava kanale komunikacije otvorenim i pomaže nam razviti održivost kao kontinuirani proces.

example text Viši projektni menadžer za razvoj poslovanja

Savjetovanje

Vaš partner za efikasno upravljanje otpadom

Našim klientima pomažemo kot
  • Izpunjavanja zakonskih uslova,
  • Optimaciji ambalaže i
  • Smanjivanja troškova vezanih na upravljanje otpada.
Više informacija

Upravljanje otpadom

Pomažemo vam uskladiti poslovanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom.

  • praćenje zakona, izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom i pismeno obaveštavanje o svim promenama u vezi sa potrebama klijenata,
  • pomoć pri popunjavanju pratećih dokumenata.
  • pomoć u izradi deklaracija o fizičkim i hemijskim svojstvima opasnog otpada,
  • pomoć u vođenju evidencije o nastanku otpada i postupanju sa otpadom,, ...
Više informacija

Sertifikovanje Made for recycling

Da li je vaša ambalaža spremna za reciklažu?

  • U 5 koraka provjerimo recikabilnost vaše ambalaže
  • Ako je uskađena sa našim uslovima dobijate pečat Made for recycling
  • Pečat možete pozicionirati na vaše proizvode i sa time izkazati vaš doprinos održivoj životnoj sredini
Više informacija

O Interzeru

Održivostčasopis

Održivostizveštaj

Zaposleni i inicijative

Naši zaposleni su stručnjaci za cirkularnu ekonomiju koji čine Interzero onim što jeste. Zajedno sa vama i našim partnerima stvaramo budućnost u kojoj vredi živjeti.

Više informacija

Sabine Nallinger i Markus Muller-Dreksel u razgovoru (na njemačkom)

U intervjuu možete videti zašto je Evropski zeleni dogovor odlična prilika za kompanije – i za cirkularnu ekonomiju.

Pogledajte video

Odgovornost i strategija

Gradimo mostove, zatvaramo cikluse i stvaramo dodatnu vrednost. Naša strategija nam daje okvir za to. Tako da se uvek koncentrišemo na najvažnije.

Više informacija

Studije i sertifikati

Crno na belo dokumentujemo doprinos naših kupaca zaštiti klime: Institut Fraunhofer UMSICHT ​​redovno izračunava pozitivne ekološke efekte ove obaveze.

Više informacija

Proizvodi & Kupci

Radimo na reciklaži sirovina. Za zaštitu životne sredine i za dobrobit naših kupaca.

Više informacija

Kontakt

info@interzero.si