Možnost za brezplačno oddajo odpadnih produktov za fizične osebe

Potrošniki (fizične osebe) lahko na različnih lokacijah po Sloveniji brezplačno ločeno oddate naslednje vrste odpadkov:

  • odpadna embalaža
  • odpadna električna in elektronska oprema
  • odpadne baterije in akumulatorji

Seznam prevzemnikov za brezplačno oddajo odpadnih produktov

Prevzemnik Delovni čas
KOMUNALNO STANOVANJSKA DRUŽBA d.o.o. Ajdovščina Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
ČISTO MESTO PTUJ podjetje za gospodarjenje z odpadki d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA METLIKA javno podjetje d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
OBČINA OSILNICA Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA RADOVLJICA, javno podjetje za komunalno dejavnost, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Občina Šempeter-Vrtojba Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
INFRASTRUKTURA BLED d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE DRAVOGRAD d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA KOČEVJE d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Cerknica Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Javno podjetje KOMUNALA Idrija d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ILIRSKA BISTRICA, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA Izola, d.o.o. Azienda pubblica KOMUNALA Isola, S.r.l. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA SLOVENJ GRADEC d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Javno podjetje Komunalno podjetje Logatec, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Javno podjetje–Azienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Komunala Tolmin, javno podjetje, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA TRŽIČ d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE d.d. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
LOŠKA KOMUNALA, oskrba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
OBČINA BLOKE Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
OBČINA BOHINJ Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
OBČINA GORENJA VAS-POLJANE Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
OBČINA ŽIRI Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
PUBLIKUS gospodarjenje z odpadki d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE Litija, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA KRANJ, javno podjetje, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA TREBNJE d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje OKO-PARK Kft. Lendva, kozhasznu vallalat Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALA RADGONA, javno podjetje d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KOMUNALNO-STANOVANJSKO PODJETJE LJUTOMER d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
NATURA VePo družba za komunalne storitve d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
SAUBERMACHER – KOMUNALA – podjetje za odstranjevanje odpadkov Murska Sobota d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
SAUBERMACHER SLOVENIJA storitve pri varstvu okolja, trgovina in transport d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
SAUBER KONCESIJSKE OBČINE – Lenart Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA LAŠKO d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JAVNO PODJETJE KOMUNALA, d.o.o. Mozirje Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
JKP, JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. SLOVENSKE KONJICE Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
KSP HRASTNIK Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE Rogaška Slatina, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
PUP – SAUBERMACHER, podjetje za ravnanje z odpadki d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure
SNAGA, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o. Ponedeljek – petek: od 7:00 do 14:00 ure

Kontakt

info@interzero.si