Izognite se napakam zaradi dvojnega poročanja

Ker Interzero stremi k čim večji razbremenitvi svojih strank pri ravnanju z odpadki, je dodatna storitev, ki jo ponujamo, prijava in poračun okoljskih dajatev.

Okoljske dajatve

Prijava, poročanje in plačilo okoljske dajatve na FURS za odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, prenosne baterije in nagrobne sveče je obvezna za proizvajalce in kupce, ki te izdelke dajejo na slovenski trg.

Osnove za obračun okoljskih dajatev so:

  • plačilo letnega nadomestila zaradi zavezančevega vodenja okoljskih davkov in
  • obremenitev okolja zaradi nastajanja odpadkov.

Okoljski davki se izračunajo vsakih šest mesecev kot vsota:

  • četrtletno/polletno plačilo nadomestila in
  • zmnožek količin in enot obremenitve okolja za posamezen proizvod, uporabljen ali dan v promet v Sloveniji v obračunskem obdobju.

Interzeru lahko zaupate izračun okoljske dajatve: poskrbeli bomo, da bo izračun pravilen, poslan na FURS in plačan pravočasno. Obračun je pripravljen na podlagi količine odpadnih surovin, ki jo sporočite Interzeru.

Za vsa vprašanja o ponudbi kontaktirajte našo ekipo!

Marko Lileg

Marko Lileg

marko.lileg@interzero.si

T +386 1 560 91 59

Kontakt