Vpis v uradne evidence

Vpis v register Agencije RS za okolje (ARSO)

Proizvajalci, kupci, uvozniki električne in elektronske opreme, baterij in akumulatorjev se morajo ob prvem uvozu izdelkov vpisati v evidenco Agencije RS za okolje.

Interzero vam pomaga pri registraciji in pridobitvi odločbe. Agencija RS za okolje izda odločbo za nedoločen čas.

KONTAKTIRAJTE NAS

Dopolnitve odločb Agencije RS za okolje (ARSO)

Dopolnitev ARSO odločb

Proizvajalec mora obvestiti ministrstvo o prenehanju opravljanja dejavnosti ali spremembah, kot so: sprememba firme, sedeža, registrske in davčne številke, sprememba razreda in vrste električne in elektronske opreme, sprememba tehnike prodaje in izpolnitev morebitnih obveznosti proizvajalca v tridesetih dneh od dneva spremembe.

Interzero vodi izpolnjevanje vloge v skladu z veljavnimi podatki iz naše evidence poročanja.

Vpis v register Finančne Uprave Republike Slovenije (FURS)

Vsak proizvajalec ali kupec električne in elektronske opreme ter vsak embaler, proizvajalec ali kupec embalaže ali embaliranega blaga, ki prvič vstopa na slovenski trg, mora svoje poslovanje prijaviti Finančnemu uradu in temu uradu sporočiti vsako morebitno spremembo dejavnosti. Na podlagi njihove registracije se zahteva plačilo okoljskih dajatev ob koncu vsakega četrtletja ali vsakih šest mesecev.

Interzero za naše stranke vodi evidenco vseh izdelkov, ki so predstavljeni na trgu in tako lahko pripravi vse potrebne dokumente za registracijo na FURS. Z našimi novimi naročniki preučimo predvidene postopke poslovanja s prihodnjimi izdelki in ustrezno uredimo ustrezno dokumentacijo.

SAMOPRIJAVA FURS

Zavezanci za okoljsko dajatev morajo vsake tri oziroma šest mesecev obračunati in plačati okoljsko dajatev za izdelke, ki jih dajo na slovenski trg, in sicer za embalažo, električno in elektronsko opremo, baterije in nagrobne sveče. Zavezanci, ki ne izpolnjujejo obveznosti do FURS za pretekla obdobja, morajo samoprijaviti dejavnost in obračunati okoljske dajatve za pretekla obdobja. Pri samoregistraciji mora podjetje izpolniti vsa poročila za finančni urad in obračunati zamudne obresti.

Interzero lahko pripravi celotno dokumentacijo za samoprijavo in obračun okoljskih dajatev, ki jo je potrebno posredovati na FURS za naslednje izdelke:

  • odpadna embalaža;
  • odpadne nagrobne sveče;
  • odpadno električno in elektronsko opremo ter
  • odpadne prenosne baterije in akumulatorji.

Kontakt

info@interzero.si