Pomoč pri poročanju

Podjetjem nudimo vso pomoč pri poročanju od vpisa v spletno aplikacijo do oddaje poročila. Na podlagi sklenjenega dogovora, partner Interzerou dostavi podatke o produktih, danih na trg v določenem obdobju, v družbi Interzero pa poskrbimo za izdelavo vseh potrebnih poročil.

Kontakt

info@interzero.si