Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

V podjetju Interzero skrbimo za okolju prijazen in celovit proces ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Sloveniji. Vzpostavili smo skupno shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v katero so vključeni zavezanci (proizvajalci in pridobitelji nagrobnih sveč). 
Z vključitvijo v skupno shemo prenesete izvajanje vseh predpisanih obveznosti na podjetje Interzero.

Kdo je zavezanec?

Zavezanec za predpisano ravnanje z ONS je pravna oseba, registrirana na območju RS, ki da letno na trg vsaj eno nagrobno svečo kot:

  • proizvajalec
  • pridobitelj
  • uvoznik

Kakšne so dolžnosti zavezanca? 

  • vodenje evidence sveč, danih na trg RS
  • prenos obveznosti ravnanja z ONS na skupno shemo
  • redno poročanje in poravnava svojih obveznosti do nosilca skupne sheme
  • prijava dejavnosti na FURS
  • redno poročanje in poravnava svojih obveznosti do FURS
Odpadne nagrobne sveče

Zakaj izbrati Interzero za partnerja na področju zbiranja odpadkov?

Odvoz polnih zabojnikov

Zbiranje optimalno in zakonsko ustrezno

Predelava zbranih odpadnih nagrobnih sveč

Obveščanje in ozaveščanje končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z ONS

Za vsa vprašanja o ponudbi kontaktirajte našo prodajno ekipo!

Bojan Starič

Bojan Starič
bojan.staric@interzero.si

T +386 1 560 92 02
M +386 30 343 790

Kontakt