Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Interzero vam nudi individualne rešitve za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. Celovite in sistemske rešitve vam prinašajo pomembne prednosti. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti prek specializiranega podjetja pomeni nižje stroške in velik prihranek časa.

Kdo je zavezanec?

 

Zavezanec za predpisano ravnanje z OEEO je pravna oseba, registrirana na območju RS, ki prihaja v stik z OEEO kadarkoli med njeno življenjsko dobo.

Kakšne so dolžnosti zavezanca?

PROIZVAJALCI in PRIDOBITELJI EE opreme

 • izvajanje individualnega ali pristop k skupnemu načrtu;
 • vodenje evidence OEEO, dane na trg RS;
 • vpis v evidenco proizvajalcev OEEO na ARSO;
 • prijava dejavnosti na FURS;
 • prenos obveznosti ravnanja z OEEO na skupno shemo;
 • redno polletno poročanje in poravnava svoje obveznosti do nosilca skupne sheme
 • plačevanje okoljske dajatve

DISTRIBUTERJI

 • brezplačen prevzem odpadne opremo iz gospodinjstev
 • ustrezno označevanje proizvodov

KONČNI UPORABNIKI

 • Zbiranje odpadne EE opreme v primernih zabojnikih, ločeno od drugih vrst odpadkov
 • pravilna oddaja odpadne EE opreme pooblaščenemu prevozniku ali zbiralcu
Kdo je zavezanec OEEO
Obvezno označevanje proizvodov

Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem predlagali za vas najprimernejšo rešitev ali pripravili individualno ponudbo. Izpolnite naš kontaktni obrazec ali pa nas pokličite!

Zakaj izbrati Interzero za partnerja na področju zbiranja odpadkov?

Obveščanje in ozaveščanje končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadno EE opremo

Predelava zbrane odpadne EE opreme

Optimalno in zakonsko ustrezno zbiranje

Označevanje zbirnih mest trgovcev

Odvoz polnih zabojnikov

Poln zabojnik za električno in elektronsko opremo? Naročite odvoz: 

Na portal

Za vsa vprašanja o ponudbi kontaktirajte našo prodajno ekipo!

Bojan Starič

Bojan Starič
bojan.staric@interzero.si

T +386 1 560 92 02
M +386 30 343 790

Kontakt