Trajnost v središču korporativne strategije

Za Interzero je trajnost v središču korporativne strategije. Prevzemamo odgovornost na vseh področjih poslovanja – tako do naših strank in zaposlenih kot tudi do okolja in družbe.

Vizija in poslanstvo: svet brez odpadkov

Z našo vizijo prihodnosti brez odpadkov, ki jo vodi naša trajnostna strategija, razvijamo nove koncepte za celovito krožno gospodarstvo. Vedno sledimo svojemu poslanstvu: kot vodilni partner za stranke v krožnem gospodarstvu v vsaki panogi zapiramo cikle, se izogibamo odpadkom in ohranjamo vire z razvojem prilagojenih, integriranih okoljskih rešitev.

Naša trajnostna strategija: rešitve brez odpadkov

Naša trajnostna strategija (v nemščini)

no waste of ideas

no waste of resources

zero waste solutions

Oval-bg-04

Uspešni procesi preoblikovanja uspevajo z inovacijami. Preizkušamo vsako idejo, ki nas približa zaprtim ciklom – tudi ob nevarnosti neuspeha. To je edini način za ustvarjanje prelomnih sprememb, ki jih potrebuje naš linearni ekonomski sistem.

Naše stranke podpiramo pri profesionalizaciji njihovih trajnostnih praks in vključitvi trajnosti v njihove procese poročanja. Da bi to dosegli, v celoti izkoriščamo potencial digitalizacije naših storitev.

Za podaljševanje življenjske dobe izdelkov odpiramo nove trge in širimo za to razvite poslovne modele na način, da z njimi dosegamo letno rast prodaje.

Da bi industriji in trgovini omogočili učinkovitejšo uporabo virov kot doslej, skupaj z našimi strankami razvijamo nove pristope načrtovanja za recikliranje.

Z našega vidika je trajnostna le tista raba virov, ki ne dopušča nobenih odpadkov. Zato vsak dan iščemo nove načine za zapiranje ciklov.

Da bi planet dolgoročno rešili plastičnih odpadkov, vsako leto razvijemo nove rešitve za recikliranje plastike. Povečujemo tudi kakovost in količine sekundarnih surovin, ki jih proizvajamo iz plastičnih odpadkov in jih ponujamo industriji v nadaljnjo predelavo.

Da bi omejili globalno segrevanje pod 2 stopinji, je treba globalno porabo virov ločiti od gospodarske rasti. V ta namen zapiramo nove materialne in logistične cikle, s katerimi želimo vsako leto prihraniti vsaj 5 milijonov ton surovin in 800.000 ton CO2.

Da bi znatno zmanjšali vpliv odpadkov na okolje na prebivalca, zlasti v mestih, smo v celoti zavezani k izogibanju odpadkov in občutnemu povečanju stopnje recikliranja materiala.

Naši zaposleni in njihove veščine so jedro naše usposobljenosti kot ponudnika okoljskih storitev. Da bodo vsak dan optimalno delovali za naše stranke, je potrebna dosledna zavezanost njihovemu zdravju, motivacija in nadaljnji razvoj.

Želimo spodbujati telesno in duševno zdravje naših zaposlenih ter zmanjšati naše stopnje bolezni, nesreč in fluktuacije pod povprečje v industriji. Za to ustvarjamo varno, vrednostno usmerjeno, inovativno in razvojno spodbudno delovno okolje.

Želimo, da polno in učinkovito sodelovanje vseh – ne glede na starost, spol, poreklo, vero ali socialni status – postane resničnost na vseh ravneh odločanja. Zato zagotavljamo čim večjo enakost možnosti vseh (potencialnih) zaposlenih v našem podjetju.

Razvoj celovitega krožnega gospodarstva zahteva, da izkušnje in znanje delimo – ne samo s svojimi strankami, temveč na vseh področjih gospodarstva in družbe. Le tako lahko ustrezno prenesemo ekološke in ekonomske prednosti učinkovitega upravljanja z recikliranjem.

Svojo nalogo vidimo v spodbujanju trajnostnega načina življenja in potrošniških navad. Kot posrednik zagotavljamo, da se znanje o krožnem gospodarstvu gradi v izobraževanju, politiki, gospodarstvu in družbi.

Želimo razviti medpanožne pristope in standarde za rešitve krožnega gospodarstva in jih razširiti (mednarodno). Da bi to dosegli, tesno sodelujemo z našimi partnerji, deležniki, dobavitelji in strankami.

Hkrati ustvarjamo svobodo za sodelovanje naših zaposlenih v ustreznih pobudah za razvoj rešitev krožnega gospodarstva.

Zapri

no waste of talent

no waste of knowledge

Naša podnebna strategija: 50 odstotkov manj emisij na lokaciji do leta 2025

Z našimi storitvami naše stranke prihranijo emisije toplogrednih plinov in vire. Toda naše lastne poslovne dejavnosti  prav tako povzročajo emisije CO2. Naš cilj je zmanjšati emisije na kraju samem in tako prispevati k podnebnemu cilju, dogovorjenemu na konferenci ZN o podnebnih spremembah leta 2015 – omejitev globalnega segrevanja na precej pod dve stopinji. V ta namen oblikujemo lastne procese in dejavnosti tako, da so čim bolj varčni z viri in učinkoviti. Na podlagi izračuna našega korporativnega ogljičnega odtisa smo oblikovali podnebno strategijo in konkretne cilje:

  • 50-odstotno zmanjšanje emisij na lokaciji (Scope 1 in 2) do leta 2025
  • Nenehno iskanje potenciala optimizacije v logistiki in delo s ciljem zmanjšanja posledičnih emisij
  • Letni prihranek najmanj 5,5 milijona ton virov in 800.000 ton ekvivalenta CO2 z lastnimi storitvami

Sorodne strani

O nas

Izvedite več o nas in zgodovini Interzero v dejstvih in številkah

Več informacij

Študije in certifikati

Skupaj s Fraunhofer inštitutom za okoljsko, varnostno in energetsko tehnologijo UMSICHT v rednih študijah utemeljujemo pozitivne ekološke učinke naše dejavnosti na okolje.

Preberite kako

Kontakt

info@interzero.si