Vodstvo podjetja Interzero v Sloveniji: Odgovornost do strank, zaposlenih in okolja.

Močna vodstvena ekipa podjetja Interzero v Sloveniji zastopa trajnostne odločitve in strategijo, odgovorno vodenje podjetja in odprto korporativno kulturo.

„Družba Interzero v Sloveniji deluje od leta 2004 in je edina neodvisno revidirana družba za ravnanje z odpadnimi produkti z razvojno-raziskovalnimi kapacitetami pri nas. V tesnem sodelovanju s poslovnimi partnerji razvijamo nove in trajnostne rešitve za ničelno stopnjo odpadkov, hkrati pa jim nudimo kakovostne storitve za učinkovito, pravočasno in pravilno ravnanje z odpadki ter svetujemo pri optimizaciji priprave in predaje odpadnih produktov. 

Zavzemamo se za ohranjanje naravnih virov, omogočamo preprečevanje razsipnega ravnanja s surovinami ter dosledno vključujemo odpadne surovine v cikel krožnega gospodarstva.“

—mag. Darja Figelj, direktorica

„Ključnega pomena za uspeh podjetja danes in v prihodnosti so zadovoljstvo zaposlenih, delovna vnema, dobra medsebojna komunikacija in sodelovanje. V podjetju Interzero Slovenija se zavedamo pomena skrbi za okolje, zato zagotavljamo odgovorno in trajnostno poslovanje, ter zadovoljstva naših strank. V ta namen z dobavitelji iščemo trajnostne in ugodne rešitve za ravnanje z odpadnimi produkti po vsej Sloveniji.“

-mag. Martin Ulke

Kontakt

info@interzero.si