Aktualno

Savjetovanje

Vaš partner za efikasno upravljanje otpadom

Našim klientima pomažemo kot
  • Izpunjavanja zakonskih uslova,
  • Optimaciji ambalaže i
  • Smanjivanja troškova vezanih na upravljanje otpada.
Više informacija

Upravljanje otpadom

Pomažemo vam uskladiti poslovanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom.

  • praćenje zakona, izmene i dopune zakona o upravljanju otpadom i pismeno obaveštavanje o svim promenama u vezi sa potrebama klijenata,
  • pomoć pri popunjavanju pratećih dokumenata.
  • pomoć u izradi deklaracija o fizičkim i hemijskim svojstvima opasnog otpada,
  • pomoć u vođenju evidencije o nastanku otpada i postupanju sa otpadom,, ...
Više informacija

Sertifikovanje Made for recycling

Da li je vaša ambalaža spremna za reciklažu?

  • U 5 koraka provjerimo recikabilnost vaše ambalaže
  • Ako je uskađena sa našim uslovima dobijate pečat Made for recycling
  • Pečat možete pozicionirati na vaše proizvode i sa time izkazati vaš doprinos održivoj životnoj sredini
Više informacija

O Interzeru

Održivostčasopis

Održivostizveštaj

Zaposleni i inicijative

Naši zaposleni su stručnjaci za cirkularnu ekonomiju koji čine Interzero onim što jeste. Zajedno sa vama i našim partnerima stvaramo budućnost u kojoj vredi živjeti.

Više informacija

Sabine Nallinger i Markus Muller-Dreksel u razgovoru (na njemačkom)

U intervjuu možete videti zašto je Evropski zeleni dogovor odlična prilika za kompanije – i za cirkularnu ekonomiju.

Pogledajte video

Odgovornost i strategija

Gradimo mostove, zatvaramo cikluse i stvaramo dodatnu vrednost. Naša strategija nam daje okvir za to. Tako da se uvek koncentrišemo na najvažnije.

Više informacija

Studije i sertifikati

Crno na belo dokumentujemo doprinos naših kupaca zaštiti klime: Institut Fraunhofer UMSICHT ​​redovno izračunava pozitivne ekološke efekte ove obaveze.

Više informacija

Proizvodi & Kupci

Radimo na reciklaži sirovina. Za zaštitu životne sredine i za dobrobit naših kupaca.

Više informacija

Kontakt

info@interzero.si