Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji

Interzero je v Sloveniji vzpostavil sistem zbiranja, obdelave ter recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev. S pristopom k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi baterijami lahko zavezanci na Interzero prenesete izvajanje vseh obveznosti.

Kdo je zavezanec?

Zavezanec za predpisano ravnanje z OBA je pravna oseba, registrirana na območju RS, ki prihaja v stik z OBA kadarkoli med njeno življenjsko dobo.

Kakšne so dolžnosti zavezanca? 

PROIZVAJALCI, PRIDOBITELJI IN UVOZNIKI

 • prenos obveznosti ravnanja z OBA na skupno shemo
 • pristop k skupnemu načrtu
 • vodenje evidence OBA
 • prijava dejavnosti na FURS
 • vpis v evidenco proizvajalcev OBA na ARSO
 • polletno poročanje nosilcu skupne sheme
 • plačevanje ravnanja z OBA in okoljske dajatve

 

OBVEZNOSTI TRGOVCEV BA

 • brezplačen prevzem OBA iz gospodinjstev
 • ustrezno označevanje proizvodov

 

KONČNI UPORABNIKI

 • ustrezno zbiranje OBA, ločeno od drugih odpadkov
 • pravilna oddaja OBA prevozniku ali zbiralcu
Zavezanec odpadne baterije
Obvezno označevanje OBA

Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem predlagali za vas najprimernejšo rešitev ali pripravili individualno ponudbo. Izpolnite naš kontaktni obrazec ali pa nas pokličite!

Zakaj izbrati Interzero za partnerja na področju zbiranja odpadkov?

Zbiranje optimalno in zakonsko ustrezno

Predelava zbranih odpadnih baterij in akumulatorjev

Obveščanje in ozaveščanje končnih uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadnimi BA

Označevanje zbirnih mest trgovcev

Odvoz polnih zabojnikov

Poln zabojnik za odpadne baterije in akumulatorje? Naročite odvoz: 

Na portal

Za vsa vprašanja o ponudbi kontaktirajte našo prodajno ekipo!

Bojan Starič

Bojan Starič
bojan.staric@interzero.si

T +386 1 560 92 02
M +386 30 343 790

Kontakt