Namen in cilj ločenega zbiranja odpadne embalaže

V Interzeru spodbujamo pravilno ločevanje odpadne embalaže že na izvoru, to je pri povzročiteljih odpadkov – distributerjih in končnih uporabnikih.

Skladno z Uredbo o odpadkih, se vrste odpadne embalaže klasificirajo na skupine: 15 01 01 – papirna in kartonska embalaža, 15 01 02 – plastična embalaža, 15 01 03 – lesena embalaža, 15 01 04 – kovinska embalaža, 15 01 07 – steklena embalaža, 15 01 10* – embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi, 15 01 11 vključno s praznimi tlačnimi posodami.

Namen sistema ločenega zbiranja je, da odpadna embalaža ne konča med mešanimi odpadki, temveč se preusmeri v predelavo. Iz pravilno ločeno zbranih embalažnih frakcij lahko pridobimo uporabne sekundarne surovine. Vsi deležniki se moramo zavedati, da je pomembno slediti okoljskim ciljem, predpisanim v Uredbi o embalaži in odpadni embalaži, torej:

1. zagotoviti je treba predelavo odpadne embalaže, vključno z energetsko predelavo za najmanj 60 odstotkov celotne mase odpadne embalaže;

2. reciklirati je treba med najmanj 55 odstotki in največ 80 odstotki celotne mase odpadne embalaže;

3. za posamezno vrsto embalažnega materiala, vsebovanega v celotni masi odpadne embalaže, je treba zagotoviti najmanj naslednje deleže recikliranja: a) 60 odstotkov mase za steklo, b) 60 odstotkov mase za papir in karton, c) 50 odstotkov mase za kovine, d) 22,5 odstotkov mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se ponovno reciklira v plastiko, e) 15 odstotkov mase za les.

Cilje pa dosežemo s stalnim ozaveščanjem. Pri podjetjih izvajamo preglede ločenega zbiranja odpadne embalaže, svetujemo pri pravilnem ločevanju embalažnih frakcij, tako da se v nadaljnjih postopkih recikliranja pojavijo čim bolj enotni in čisti materiali. Posamezniki lahko aktivno sodelujete pri zmanjšanju obremenitve okolja, med drugim tudi s poznavanjem splošne hierarhije ravnanja z odpadki. Pomemben člen pri doseganju ciljev je poleg pravilnega ločevanja tudi preprečevanje nastajanja odpadne embalaže. Pri nakupih bodimo pozorni na embalažo izdelka, kupujmo premišljeno in stvari, ki jih potrebujemo ter zavrzimo le izdelke, ki jih ni mogoče popraviti, ponovno uporabiti ali podariti.

Namen in cilji ločenega zbiranja odpadne EE opreme

 

V Interzeru spodbujamo pravilno ločevanje odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljevanju OEEO) že na izvoru, to je pri povzročiteljih odpadkov – distributerjih in končnih uporabnikih.

Električna in elektronska oprema se deli na šest razredov EEO:

 • Oprema za toplotno izmenjavo
 • Zasloni, monitorji in oprema z zasloni, katerih površina je večja od 100 cm2
 • Sijalke
 • Velika oprema (katerakoli zunanja dimenzija večja od 50 cm)
 • Majhna oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm)
 • Majhna oprema za IT in telekomunikacije (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm)

Zbira pa se ločeno v petih zbirno predelovalnih skupinah:

 • Odpadne velike gospodinjske naprave (katerakoli zunanja dimenzija je večja od 50 cm); pralni stroj, pomivalni stroj, sušilni stroj, električni štedilniki, avtomati za pijačo, bankomati, kosilnice, itd.
 • Odpadne naprave za hlajenje in zamrzovanje; hladilnik, zamrzovalnik, klimatska naprava, itd.
 • Odpadni TV-sprejemniki, monitorji in slikovne cevi; TV sprejemnik, zasloni prenosnih računalnikov, LCD zasloni, itd.
 • Odpadna mala električna in elektronska oprema (nobena zunanja dimenzija ni večja od 50 cm); sesalnik, sušilec las, el. zobne ščetke, igrače, ki vsebujejo baterije, likalnik, avtomat za kavo, opekač, grelnik za vodo, budilka, zapestna ura, tehtnica, vrtalnik, žaga, šivalni stroj, videoigre, telefon, videokamera, radio, ročne igralne konzole, električni vlakci in avtomobilčki, medicinski pripomočki itd.
 • Odpadne sijalke; paličaste fluorescentne sijalke, kompaktne fluorescentne sijalke, visokointenzivnostne sijalke, nizkotlačna svetila z natrijevimi parami, led sijalke itd.

Namen sistema ločenega zbiranja je, da OEEO ne konča med mešanimi odpadki temveč se preusmeri v predelavo. Iz pravilno ločeno zbrane OEEO lahko pridobimo uporabne sekundarne surovine.

 • Z zbiranjem OEEO je treba v posameznem koledarskem letu zbrati najmanj količino OEEO, ki znaša:

od leta 2021 najmanj 65 % povprečne mase EEO, ki je bila letno dana na trg v RS v predhodnih treh letih, ali 85 % povprečne mase OEEO, nastale letno na območju RS.

 • Od 1. januarja 2018 je treba pri obdelavi ločeno zbrane OEEO zagotoviti tak obseg in način predelave, da se:
 1. predela 85 % in pripravi za ponovno uporabo ter reciklira 80 % OEEO, ki se uvršča v razred 1 ali 4
 2. predela 80 % in pripravi za ponovno uporabo ter reciklira 70 % OEEO, ki se uvršča v razred 2
 3. predela 75 % in pripravi za ponovno uporabo ter reciklira 55 % OEEO, ki se uvršča v razred 5 ali 6
 4. reciklira 80 % OEEO, ki se uvršča v razred 3

Za doseganje pravilnega ravnanja z OEEO si prizadevamo s stalnim ozaveščanjem.

Pri podjetjih izvajamo preglede ločenega zbiranja OEEO in svetujemo pri pravilnem ločevanju.

Posamezniki lahko aktivno sodelujete pri zmanjšanju obremenitve okolja, med drugim tudi s poznavanjem splošne hierarhije ravnanja z odpadki. Pomemben člen pri doseganju ciljev je poleg pravilnega ločevanja tudi preprečevanje nastajanja OEEO. Pri nakupih bodimo pozorni na življenjsko dobo električne opreme, kupujmo premišljeno in stvari, ki jih potrebujemo ter zavrzimo le izdelke, ki jih ni mogoče popraviti, ponovno uporabiti ali podariti.

Namen in cilji ločenega zbiranja odpadnih baterij

 

V Interzeru spodbujamo pravilno ločevanje odpadnih baterij že na izvoru, to je pri povzročiteljih odpadkov – distributerjih in končnih uporabnikih.

Skladno z Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, se baterije razvrščajo v 3 glavne skupine:

 • Odpadne prenosne baterije in akumulatorji
 • Odpadne industrijske baterije
 • Odpadne avtomobilske baterije

Namen sistema ločenega zbiranja je, da odpadne baterije ne končajo med mešanimi odpadki temveč se preusmerijo v predelavo. Iz pravilno ločeno zbranih baterij lahko pridobimo uporabne sekundarne surovine.

Vsi deležniki se moramo zavedati, da je pomembno slediti okoljskim ciljem, torej, da stopnja zbiranja prenosnih baterij ni manjša od:

 • 45 % do 26. septembra 2016

Namen in cilji ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč

 

V Interzeru spodbujamo pravilno ločevanje odpadnih nagrobnih sveč (v nadaljevanju ONS) že na izvoru, to je pri povzročiteljih odpadkov – končnih uporabnikih.

Namen sistema ločenega zbiranja je, da ONS ne končajo med mešanimi komunalnimi odpadki temveč se preusmerijo v predelavo. Iz pravilno ločeno zbranih ONS lahko pridobimo uporabne sekundarne surovine.

Vsi deležniki se moramo zavedati, da je pomembno dosegati naslednje okoljske cilje, ki so predpisani v Uredbi o odpadnih nagrobnih svečah:

 1. predelavo odpadnih nagrobnih sveč, vključno z energetsko predelavo, za najmanj 80 odstotkov vse mase zbranih odpadnih nagrobnih sveč;
 2. recikliranje najmanj 55 odstotkov vse mase zbranih odpadnih nagrobnih sveč, pri čemer so deleži recikliranja:
  • 50 odstotkov mase za kovine,
  • 22,5 odstotka mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se znova reciklira v plastiko;
 3. od 1. januarja 2026 recikliranje najmanj 65 odstotkov vse mase zbranih odpadnih nagrobnih sveč, pri čemer so deleži recikliranja:
  • 70 odstotkov mase za kovine,
  • 50 odstotkov mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se znova reciklira v plastiko;
 4. od 1. januarja 2031 recikliranje najmanj 70 odstotkov vse mase zbranih odpadnih nagrobnih sveč, pri čemer so deleži recikliranja:
  • 80 odstotkov mase za kovine,
  • 55 odstotkov mase za plastiko, pri čemer se upošteva le material, ki se znova reciklira v plastiko.

Posamezniki lahko aktivno sodelujete pri zmanjšanju obremenitve okolja z doslednim ločevanjem in predvsem s premišljenim prižiganjem sveč na pokopališčih.

Kontakt

info@interzero.si