Vključitev v skupno shemo

Upravljamo razširjeno proizvajalčevo odgovornost v sistemih ravnanja z odpadnimi materiali in skrbimo, da naši naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti glede ravnanja z odpadki in imajo urejene evidence. V podjetju Interzero imamo dolgoletne izkušnje pri gospodarjenju s surovinami in strokovna znanja o ravnanju z viri v proizvodnji in recikliranju odpadkov.

Za svoje delovanje ima Interzero ustrezna dovoljenja in načrte

Interzero ima za svoje delovanje okoljevarstveno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor RS. Načrte ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami in akumulatorji ter odpadnimi nagrobnimi svečami ima Interzero vpisane na Agenciji RS za okolje.

 

Sheme družbe Interzero

Vključitev v sheme družbe Interzero vam omogoča izpolnjevanje razširjene proizvajalčeve odgovornosti v okviru odpadne embalaže, odpadne električne in elektronske opreme, odpadnih baterij in akumulatorjev ter odpadnih nagrobnih sveč.

Zagotavljamo vam celovite storitve, ki vključujejo zbiranje, odvoz, pripravo in predelavo odpadkov. Med drugim vam tudi svetujemo, kako lahko zmanjšate količino odpadkov in povečate njihovo vrednost, kar posledično pomeni zmanjšanje stroškov in ustvarjanje prihranka.

Embalažnina

Ravnanje z odpadno embalažo

Proizvajate ali uvažate izdelke, pri katerih embalaža konča kot odpadek v gospodinjstvih in podjetjih? V tem primeru vam sistem ravnanja z odpadno embalažo podjetja Interzero omogoča izpolnjevanje vseh zakonskih obveznosti, ki urejajo ravnanje z odpadno embalažo. S prenosom obveznosti ravnanja z odpadno embalažo na podjetje Interzero se obseg dela in vaše skrbi pri ravnanju z odpadno embalažo znatno zmanjša.

Več informacij
Odpadna električna in elektronska oprema

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Interzero vam nudi individualne rešitve za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. Celovite in sistemske rešitve vam prinašajo pomembne prednosti. Izpolnjevanje zakonskih obveznosti prek specializiranega podjetja pomeni nižje stroške in velik prihranek časa.

Več informacij
Odpadne baterije in akumulatorji

Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji

Interzero je v Sloveniji vzpostavil sistem zbiranja, obdelave ter recikliranja odpadnih baterij in akumulatorjev. S pristopom k skupnemu načrtu ravnanja z odpadnimi baterijami lahko zavezanci na Interzero prenesete izvajanje vseh obveznosti.

Več informacij
Odpadne nagrobne sveče

Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

V podjetju Interzero skrbimo za okolju prijazen in celovit proces ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami v Sloveniji. Vzpostavili smo skupno shemo ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v katero so vključeni zavezanci (proizvajalci in pridobitelji nagrobnih sveč). Z vključitvijo v skupno shemo prenesete izvajanje vseh predpisanih obveznosti na podjetje Interzero.

Več informacij

Proizvajate ali uvažate izdelke, pri katerih embalaža konča kot odpadek v gospodinjstvih ali podjetjih in se želite vključiti v sistem ravnanja z odpadno embalažo?

To lahko enostavno storite na našem spletnem portalu za sklenitev pogodbe.

Na portal

Zakaj izbrati Interzero za partnerja na področju zbiranja odpadkov?

Poskrbimo za vaše obveznosti

Na voljo smo vam za svetovanje za vaša vprašanja in izzive

V našem spletnem portalu lahko v 3 korakih sklenete pogodbo za ravnanje z odpadno embalažo

Pravočasno vas obveščamo o zakonskih spremembah in novih smernicah

Zagotavljamo pridobivanje dragocenih surovin za trajnostno delovanje

Zagotavljamo vam skladnost z zakonodajnimi predpisi

Tu smo za vas!

Obrnite se na naše strokovnjake in izvedite več o naših rešitvah za licenciranje.

Kontakt

info@interzero.si