Trgovina sirovinama

Interzero otkupljuje sirovine iz otpada i organizuje reciklažu širom Republike Srbije, dajući na taj način svoj doprinos cirkularnoj ekonomiji.

Kupovina, prodaja, reciklaža: motor održivog razvoja

Kupovinom, prodajom i reciklažom materijala koji se mogu reciklirati, Interzero ulaže u očuvanje resursa i omogućava kružnu ekonomiju. Upotrebljene materijale prerađujemo u sopstvenim pogonima ili kod naših partnera, a zatim isporučujemo sortirane i reciklirane resurse industriji.

Kao ovlašćena kompanija za upravljanje otpadom, Interzero ispunjava najviše standarde u oblasti reciklaže materijala.

Najčešće sirovine koje kupujemo, prodajemo, recikliramo:

  • karton / papir
  • plastika
  • nosači za piće / sanduke (PE-HD)
  • obojeni metali
  • crni metali

Kontakt

info@interzero.si